Home

>

Feed

>

Story

>

Story

/ May 30, 2022

NMG Multi-Boutique Marketing Agencies Platform. Evolving in a new way. Taking on the New World

NMG Multi-Boutique Marketing Agencies Platform. Evolving in a new way. Taking on the New World

ในโลกใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนแทบจะตามไม่ทัน นักการตลาดหรือผู้ให้บริการทางการตลาด ต่างต้องปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จนบางครั้งประสบการณ์และความรู้จากการทำงานในอดีตอาจไม่ช่วยอะไรเลย เพราะหลายๆ อย่างต้องเริ่มใหม่จากศูนย์หรือเรียนรู้ใหม่หมดซึ่งอย่างไรก็ตามศักยภาพของคนทำงานก็ยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญ แต่ต้องเพิ่มเติมองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างสม่ำเสมอและมีความยั่งยืน ให้เหมาะกับโลกหมุนเร็วอย่างเช่นทุกวันนี้ 

อนาคตและทิศทางของ Advertising Agency ที่เปลี่ยนไป

โลกการตลาดไม่ใช่เพียงแค่หมุนเร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังถูกขับเคลื่อนผ่านองค์ประกอบที่หลากหลายขึ้นอีกด้วย  ไม่ว่าจะเป็นจำนวนสื่อทางการตลาดที่มีมากขึ้น จุดขายและกระจายสินค้าที่มีหลากหลายรูปแบบ  อีกทั้งวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่ไม่ได้มีแค่ในโลกแห่งความเป็นจริงเท่านั้น แต่ยังมีตัวตนบนโลก multiverse ด้วย จึงทำให้การทำการตลาดในยุคนี้ ต้องใช้บุคคลากรที่มีทักษะความชำนาญที่หลายหลายขึ้นมาก ส่งผลให้อุตสาหกรรมการตลาดต้องปรับตัวตามให้ทัน

เมื่อทุกอย่างมาเร็ว ไปเร็ว เท่ากับว่ายิ่งล้มเหลวเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสสำเร็จเร็วขึ้นเท่านั้น เพราะความล้มเหลวเปรียบเหมือนบทเรียนให้ไปต่อได้เร็วขึ้น อย่างการทำ NPD (New Product Development) มักจะถูกทำอยู่บนบริบทของ MVP (Minimum Viable Product) มากขึ้น อย่างที่เห็นว่าทุกวันนี้มีสินค้าและบริการใหม่ออกเร็วขึ้น และหมดอายุขัยเร็วขึ้น และอาจพูดได้ว่า ความไม่แน่นอนของอนาคตคือความแน่นนอนที่สุด เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดคือ ความสามารถในการปรับตัว (Resilience) ให้อยู่รอดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แล้ว NMG คือใคร?

ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนไปทำให้เราต้องยกเครื่องปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จบนโลกการตลาดใบใหม่ เลยเป็นจุดกำเนิดของ NMG Multi-Boutique Marketing Agencies Platform ที่ถูกคาดหวังให้สร้างผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างสม่ำเสมอ และมีความยั่งยืนบนโลกใหม่ ด้วยแพลตฟอร์มที่ผสมผสาน boutique agencies ที่มีความสามารถเฉพาะทางที่หลากหลาย ที่ถูกประสานให้ทำงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการและมอบโซลูชั่นทางการตลาด และสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

NMG Business Unit

NMG แตกต่างจาก Advertising Agency อื่นอย่างไร? ทำไมถึงเป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ในโลกการตลาดยุคใหม่

NMG Multi-Boutique Marketing Agencies Platform :

Best-of-the-Breed Custom Solution: สูตรสำเร็จที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ซึ่งเกิดจากการผสมผสานทีมงานที่มีความสามรถเฉพาะทาง และเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโจทย์การตลาดนั้นๆ ด้วยสวนผสมที่ลงตัวที่สุดจึงเกิดโซลูชั่นที่ตอบโจทย์สูงสุดด้วยงบประมานและทรัพยากรที่คุ้มค่า

Scale of Craftsmanship: งานสื่อสารการตลาด และโซลูชั่นทางการตลาด คืองานที่ต้องการ “ความคราฟต์” ดังนั้นเราจึงต้องออกแบบโครงสร้างขององค์กรให้อยู่ในรูปแบบของ life-size oragnisation ซึ่งจะทำให้รูปแบบของการทำงานยังคงมีความเป็น boutique ที่รักษาความคราฟต์ของงานได้เสมอ และในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีระบบบริหารจัดการที่สามารถจัดการกับโจทย์การตลาดได้ทุกๆ สเกลไม่ว่าเล็กหรือใหญ่

Tech-managed Creative Works: งานครีเอทีฟ หรืองานความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี ที่สามารถสร้างประสิทธิผล (สร้างผลลัพธ์ได้ดี) และคงประสิทธิภาพ (สร้างได้เร็วและสม่ำเสมอ) ด้วยต้นทุนและทรัพยากรที่ประหยัด และคาดหวังผลลัพธ์ได้แบบยั่งยืน

Multiverse Team: โลกใหม่แห่งอนาคตคือโลกแห่งมิติที่หลากหลาย เราจะทำงานบนโลก mutiverse ได้เราต้องสร้าง mutiverse ecology ในการทำงานของเราก่อน ความแตกต่างและหลากหลาย ทำให้เกิดส่วนผสมของทีมงานที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จแห่งโลกใหม่ได้จริง เพราะเราจะไม่ได้แค่อยู่ในโลกใบเดียวแบบเดิมๆ วันนี้ทุกคนต่างมีโลกคู่ขนานบนวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่มีความแตกต่าง ที่ยังมีโอกาสทางการตลาดมากมายรอเราอยู่

วันนี้คุณพร้อมไปโลกใหม่กับเราหรือยัง NMG New World Awaits…. 
 

Sign up for more content updates

Contributor

Writer Twipat Tesprateep Managing Director NeuMerlin Group