Home

>

Feed

>

Story

>

Story

/ Sep 28, 2020

Social Commerce : The Winning Formula

Social Commerce : The Winning Formula

ในโลกยุคปัจจุบัน ที่ชีวิตของผู้คนอยู่บนโลกออนไลน์กันเกือบจะ 24 ชั่วโมง บวกกับผลกระทบจาก สถาณการณ์ COVID-19 ที่ทำให้ออนไลน์กลายเป็นช่องทางสำคัญในกิจกรรมหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การสั่งอาหาร การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และกิจกรรมความบันเทิง สถิตที่เปิดเผยโดย Hootsuite พบว่ากิจกรรมต่างๆในโลกออนไลน์ของคนทั่วโลกมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

 

Source: https://datareportal.com/reports/digital-2020-april-global-statshot 

การที่ผู้คนอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น มีกิจกรรมออนไลน์มากขึ้น ยิ่งเป็นโอกาสที่ดีของแบรนด์ที่จะเรียนรู้พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้ลึกยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถนำเสนอสินค้า, บริการ รวมถึงวิธีการสื่อสารที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ตรงใจมากยิ่งขึ้น

  

From Networking Platform to Social Commerce Platform

Online Channel นอกจากจะเป็นช่องทางหลักของธุรกิจทั้งในด้านของการสร้างการรับรู้ในระดับ Mass และการสร้าง Engagement กับกลุ่มเป้าหมาย จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่เป็น Online Channel กลายเป็น Core Commercial Space ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจไม่แพ้ช่องทาง Offline เลยทีเดียว

อาจกล่าวได้ว่าเราได้ก้าวเข้าสู่ยุค Social Commerce กันแล้ว ซึ่ง Social Network Platform หลายๆ เจ้าก็ได้มีการพัฒนา Features ต่างๆ เพื่อตอบสนองเทรนด์ Social Commerce และกระตุ้นให้เกิด Transaction ใน Platform ของตนเองมากที่สุด โดยเน้นให้เกิดการซื้อขายที่สะดวก ทันที และง่าย สำหรับผู้ซื้อมากที่สุด

  

Automation Tools are growth driver for Social Commerce & Engagement

Social Platform หลักหลายเจ้าต่างพัฒนา Algorithm และ Features เพื่อให้ User มี Engagement กับ Platform ตัวเองมากที่สุด ทั้ง Algorithm ที่ทำ Content Personalization คัดกรอง Content ให้เหมาะสมกับ User แต่ละคน และ Features ที่ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายกันบน Platform ตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น

นอกจากนั้นแล้วก็ยังมี Automation Tools อื่นๆ อีกมากมายเพื่อทั้งสร้าง Engagement และ ทั้งสนับสนุนด้าน Social Commerce เช่น EMP / Hubspot / OrderMars

ข้อดีของการใช้ Automation Tools สำหรับ Social Commerce

01 Scalable

การใช้ Automation tools เข้ามาจะช่วยทำให้สามารถรองรับคำสั่งซื้อได้มากขึ้น มีระบบการจัดการหลังบ้านแบบอัตโนมัติที่สะดวกขึ้นมากขึ้น ตั้งแต่การสั่งซื้อ จ่ายเงิน จนถึงรับสินค้า ซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้แรงงานคน และยังทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

02 Seamless Journey

เป็นที่รู้กันดีว่า ถ้าสามารถลดเปอร์เซ็นการ Drop Off ระหว่างการทำการซื้อสินค้าได้มากเท่าไหร่ โอกาสในการขายสินค้ายิ่งสำเร็จก็มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น Platform ทั้งหลายจึงถูกพัฒนาขึ้นให้มี Feature ที่จะทำให้การซื้อขายสามารถจบลงได้ใน Platform ตนเอง ไม่ต้อง Cross Journey ไปยัง Platform อื่นๆ เพื่อสร้าง Seamless Ecosystem ในการซื้อขายให้ง่าย สะดวกและรวดเร็วสำหรับลูกค้ามากที่สุด 

03 Optimum Growth

การใช้ Automation tools เข้ามาช่วยในการทำ Social Commerce จะช่วยสร้างประสบการณ์ในการซื้อขายบน Platform ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดโอกาสที่ User หรือ ลูกค้า จะเกิดความไม่ประทับใจจากการตอบคำถามล่าช้าของ Admin โดยเฉพาะในกรณีที่มียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกัน รวมถึงลดโอกาสการเกิด Human Error เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลในระยะยาวต่อธุรกิจทำให้ธุรกจิสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดดมากขึ้น 

  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแพลตฟอร์มทางการตลาด EMP (Engagement Marketing Platform) คลิก 

Sign up for more content updates

Contributor

Writer Panuwat Wannu Strategic Planning Director NeuMerlin
Illustrator Rapeepan Thongsom Content Design Group Head VIRT